O nás

#BonaFide    #DynamicDuo   #malý TÍM  #vysoká KVALITA

BONA FIDE. V dobrej viere, poctivo. Slová, ktorými sa riadime nielen v prístupe ku každému klientovi, ale aj v osobnom živote. Koncept malého kompaktného prekladateľského tímu v našom prípade funguje v praxi už niekoľko rokov. Podnetom pre vytvorenie takejto úzkej spolupráce bol dopyt po kvalitných, precízne a konzistentne vyhotovených prekladoch, ktorý sme zaznamenali v našom okolí. A to i napriek tomu, že na slovenskom trhu s prekladateľskými službami pôsobí množstvo hráčov, i tých veľkých, so zvučnými menami. Preto sme sa rozhodli priniesť alternatívu prekladateľskej agentúry - skupinku prekladateliek, ktorá ponúka kvalitu vyplývajúcu z dlhoročnej spolupráce. Jednoducho, poznáme sa :) A rokmi sme si vypracovali jednotný štýl prekladu, čo nám umožňuje spracovávať text nanajvýš efektívne, a to, čo sa týka kvality i kvantity. 


Mgr. Jana Lokajová

Venuje sa jazykovému auditu, metodike firemného učenia špecializovaných, odborne zameraných kurzov cudzích jazykov na Slovensku  (tzv. English for specific purposes - biznis, právo, technika) a zároveň pracuje ako úradný prekladateľ. Študovala anglický a slovenský jazyk na Karlovej univerzite v Prahe, anglickú literatúru na Univerzite v Durhame, UK, a aplikovanú lingvistiku na Univerzite v Pittsburghu, kde pôsobila jeden semester ako ´visiting fellow´.

Lektorovaniu sa venuje 6 rokov a prekladaniu približne 10 rokov - popri tom píše články, vytvára e-learningy v oblasti anglickej jazykovej terminológie. Ako lektor anglického jazyka pre technické účely už niekoľko rokov pôsobí i na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Janka je skvelým príkladom človeka, ktorého práca napĺňa a baví. 


Mgr. Zuzana Zelenáková

Prekladom sa intenzívne venuje už desiaty rok, pričom sa špecializuje na oblasť práva, financií a bankovníctva, daní a účtovníctva a energetiky. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave, v kombinácii anglický jazyk - taliansky jazyk. V máji 2018 sa stala úradným prekladateľom v odbore anglický jazyk. Dlhodobo pracovne pôsobila v oblasti autorského práva.

V rámci kontinuálneho prekladateľského vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje odborných prekladateľských seminárov, ktoré sú skvelým spôsobom ako udržiavať kontakt s kolegami z brandže a konzultovať, konzultovať a ešte raz konzultovať.