Preklady

Využite naše dlhoročné skúsenosti s prekladmi z a do anglického jazyka a prezentujte sa pred klientmi či obchodnými partnermi kvalitne preloženou dokumentáciou. Zaoberáme sa predovšetkým odbornými prekladmi z rôznych oblastí. V rámci našich služieb poskytujeme i úradné preklady. Všetko za rozumné ceny

 

ÚRADNÉ preklady

Úradné (súdne) preklady sú preklady vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a vyhotovujú ich prekladatelia, ktorí majú od Ministerstva spravodlivosti poverenie na vyhotovovanie takýchto prekladov. 

Originál dokumentu na zviazanie s prekladom nám môžete priniesť osobne, doručiť prostredníctvom kuriérskej alebo poštovej služby alebo sa dohodneme na vyzdvihnutí u Vás. 

V prípade, že si originál dokumentu určeného na preklad potrebujete uchovať pre ďalšie použitie alebo ho jednoducho musíte, či chcete archivovať, bez problémov pre Vás zabezpečíme vyhotovenie notársky overenej kópie. Táto sa následne zviaže s prekladom a originál dokumentu Vám zostane neporušený. 

 


Aký je náš PREKLADATEĽSKÝ POSTUP?

Prvým krokom je vždy ANALÝZA TEXTU, ktorá nám umožní zhodnotiť náročnosť textu určeného na preklad, určiť dodaciu lehotu a vypracovať cenovú ponuku. 

Nasleduje samotný PROCES PREKLADU, pri ktorom primárne  používame prekladateľský softvér Trados pre zachovanie konzistentnosti textu a časové zefektívnenie celého prekladu. 

Počas prekladu v prípade potreby KONZULTUJEME s klientom  použité termíny, keďže si uvedomujeme, že klienti majú zvyčajne zaužívanú špecifickú terminológiu. 

Pri ZÁVEREČNEJ KONTROLE dbáme nielen na jazykovú (terminologickú, štylistickú) stránku preloženého textu ale aj na zachovanie "vizuálu" pôvodného textu.